Tilaukset 040 5042065 Harri Pakarinen  

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Turvahiekka

Turvahiekkaa käytetään iskunvaimennukseen leikkikenttien pintamateriaalina esimerkiksi keinujen ja kiipeilytelineiden alle. Laatuvaatimukset täyttävää hiekka on pyöreämuotoista ja tiivistymätöntä soraa.

Turvahiekkaa tulisi yleensä olla noin 300-500mm. Turvahiekka antaa periksi ja siten pehmentää ja vaimentaa putoamisesta aiheutuvaa iskua. Turvahiekka on puhdasta, märkäseulottua ja raekooltaan 1-5 tai 1-8mm ja se on turvahiekan laatuvaatimukset täyttävää hiekkaa.

LAKI

Laki kulutustavaroiden ja kulutuspalvelujen turvallisuudesta tuli voimaan 30.1.2004 ja se koskee myös päiväkotien, yleisten leikkikenttien sekä kerrostalo- ja rivitalopihojen leikkivälineitä. Lain mukaan kaupungin, päiväkodin tai taloyhtiön leikkipaikkapalvelujen tarjoajalla on oltava riittävät tiedot niihin liittyvistä riskeistä. On huolehdittava, ettei leikkipuistoa ja niissä olevia välineitä käyttävälle aiheudu terveydellisiä riskejä. Kiinteistöjen pihaleikkivälineiden turvallisuudesta vastaavat taloyhtiöt tai asuntoyhteisöt.

Leikkipaikalla on oltava huoltosuunnitelma ja nimetty vastuuhenkilö, johon käyttäjät voivat olla yhteydessä. Lasten leikkivälineistä on uudet EU-turvallisuusstandardit, jotta vaaralliset tapaturmat vältettäisiin. Standardeja on kahdeksan, ja ne koskevat itse leikkivälineitä, niiden iskuja vaimentavia turva-alustoja, leikkivälineiden asennusta, tarkastusta, huoltoa ja ylläpitoa. Kustakin leikkivälinetyypistä on omat tarkennetut turvallisuusvaatimuksensa. Standardit ovat kuitenkin luonteeltaan suosituksia.

Laki koskee myös leikkikenttiä ja kerrostalojen ja rivitalojen pihojen leikkivälineitä. Kiinteistöjen pihaleikkivälineiden turvallisuudesta vastaavat näitä palveluja tarjoavat taloyhtiöt tai asuntoyhteisöt.

 

Alla tarkemmat tuotetiedot:

Tuotekoodi Tuote Raekoko mm Tuotekuvaus Myyntierä
TUH18 Turvahiekka 1-8 1-8 Putoamisen vaimentamiseen tarkoitettu pesty kiviaines leikkipaikoille. Ei tiivisty. Tonni

 

VAIVATTOMASTI, NOPEASTI JA TARKASTIHIEKKAA.FI

Myynti

Harri Pakarinen
040 504 2065
harri.pakarinen @ hiekkaa.fi


Jari Kalmi
0400 955 807
kaivinkonetyöt ja työmaakäynnit

Uudenmaan Imupalvelu Oy

Ilveskuja 1
01900 Nurmijärvi
Y-tunnus 0424663-0

>> Yhteystietomme

Luotettava Kumppani   

Tilaajavastuu

Korkein Luottoluokitus

Seepsula

 

 

 

>> Kirjaudu